pinta-se as unhas dos pés de Barcelona Red da Channel e pronto!